Senthes

“Sense the Stillness” eller “Fornem Stilheden”.

Senthes er en manuel, meget blid, kropsterapeutisk behandlingsform, men ikke desto mindre, meget virksom! Den kan med fordel bruges til stresset eller traumatiseret kropsvæv.

Ved metoden kontaktes vævet meget varsomt og trygt, ved hjælp af en hel subtil sansemæssig kontakt, begynder vævet at søge tilbage til sin oprindelige struktur. Og fastlåste væv løsnes ved egen hjælp. Balancen er genoprettet. Med re-balancering af muskelspændingstilstande sættes vitale kropsressourcer fri og gør det muligt at genetablere kropslig frihed og menneskelig overskud efter traumatiske hændelser.

Det er min erfaring at Senthes metoden, er lidt ligesom at kroppen stille og roligt guides, i stedet for at blive presset til noget. Derved er metoden ikke så konfronterende, men tværtimod inviterende i vævets tempo. Vævet søger ind i en mere fredfyldt og afslappet tilstand med balance mellem de forskellige væv.

Når man har være udsat for traumatiske hændelser eller er stressramt, anbefaler jeg altid at man rådfører sig med egen læge. Og eftersom vi mennesker alle er forskellige vil behandlingen også opleves forskelligt, fra menneske til menneske. Det afhænger også af den enkeltes fysiske og psykiske tilstand.